Bli medlem i vår kundeklubb og få inspirasjon til ditt prosjekt!
Varemerker
1 Vurdering
Still et spørsmal

LAKKBEIS HERDINS 722 TEAK 300ML

kr 139,00
5 1
LAKKBEIS HERDINS 722 TEAK 300ML
5 Toppen Toppen

Ferdigblandet beisløsning med lakk

Herdins Lakkbeis er en ferdig beisløsning med klarlakk. Du kan blande alle fargene, foruten den hvite, med ...

Se full produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Ferdigblandet beisløsning med lakk

Herdins Lakkbeis er en ferdig beisløsning med klarlakk. Du kan blande alle fargene, foruten den hvite, med hverandre for å få frem den nyansen som du vil ha. Lakkbeisen har høy transparens som fremhever treets naturlige årringer og gir en vakker dybde i fargen. Den har også vedheft og er hurtigtørkende, dette gjør den egnet for behandling av mindre overflater. Bruksområder er bl.a møbler, benkeplater og veggpanel.

Produktegenskaper
Innhold: Oppløselige flekkfarger, etanol, xylen, etylacetat, isobutanol og alkydkombinasjon.
Underlag: Passer til rent treverk eller tidligere behandlede overflater, glans varierer med underlaget.
Forbruk: 300 ml er nok til omtrent 3 m²
Tørketid: ca. 2 timer ved 20°C. Overmalt etter 24 timer.

Teknisk informasjon
Størrelse: 300 ml
Farge: Teak
Tørketid: 2 timer
Emballasje: Plastboks

Tenk på
Hvis du kjøper flere pakker med Herdins Lakkbeis, må du blande dem sammen i en større beholder før du starter, slik at eventuelle fargeforskjeller mellom glassene unngås. Lette og myke deler absorberer mer flekker enn mørke og harde. Dette gjelder også enden av treflater, der fibrene er åpne. Vær forsiktig med det forberedende arbeidet, så blir det lettere å jobbe og resultatet bedre. Små overflater farges lettest med en pensel eller ved å dyppe i en sylteløsning. For store flate overflater, bruk naturlig svamp. Prøv skyggen på en skjult overflate før du begynner. Bruk gummihansker for å unngå flekker på hendene. Med Herdins Lakkbeis kan du flekke tidligere behandlede overflater, men da kan tørketider og vedheftsegenskaper endres.

Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, flammer eller andre antennelseskilder. Røyking forbudt
P261 Unngå innånding av gass, tåke, damp eller spray
P280 Bruk vernehansker og verneklær samt vernebriller eller ansiktsvern
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det er mulig. Fortsett å skylle
P312 Kontakt GIFTINFORMASJONEN ved ubehag
P501 Kast innholdet og beholderen til autorisert avfallsdeponering Ytterligere fareinformasjon
EUH208 Inneholder GLYOXAL. Kan forårsake en allergisk reaksjon
Inneholder: ETANOL, BUTYLACETAT, 2-PROPANOL, 1-METOXY-2-PROPANOL, ETYLACETAT, 1-BUTANOL

Artikkeldata

Mer informasjon
Produktnavn LAKKBEIS HERDINS 722 TEAK 300ML
Artikelnummer 5113314A
Vikt 0.310000
EAN-nr 7311770577221
Netto vikt 0.31
Type TREBEIS
Farge TEAK
Varemerke HERDINS

Lignende produkter

Kundeanmeldelser

Avslutt
Legg til i favoritter

Legg til i favoritter

Ved å legge til produkter i favoritter, kan du enkelt få en oversikt over valgte produkter.

Logg inn eller Registrer
 

Kveldsåpen kundeservice

Åpen til 21:00 på hverdager
 

Meld inn retur & reklamasjon

Les mer her
https://www.bauhaus.no/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Bli med i BAUHAUS Premium

Kundeklubben som gir deg tilbud, service og inspirasjon

Loading…