Bedriftskunde? Logg inn eller søk om å bli bedriftskunde her.

De tre ulike ventilasjonstypene
Her får du en forklaring på de tre ulike ventilasjonstypene

Naturlig ventilasjon 

Naturlig ventilasjon er den eldste formen for ventilasjon, og den finnes fortsatt i mange boliger. Den er basert på at varm og fuktig luft stiger naturlig opp over tak gjennom kanaler fra bad- og våtrom. Dette fører i sin tur til at frisk luft trekkes inn gjennom ventiler i vegg og/eller vindu. I eldre boliger kom luften gjerne inn gjennom utettheter i vegg og vinduer.

Generelt sett fungerer naturlig ventilasjon dårlig og er avhengig av temperaturforskjellene inne og ute. Jo kaldere det er ute, jo større trekk blir det, noe som gir for mye ventilasjon den kalde årstiden og for lite ventilasjon i den varme årstiden.

Oppussing kan også påvirke negativt for eldre boliger med naturlig ventilasjon. Et eksempel er ved utskifting av varmekilde fra olje/vedovn til mer energieffektive systemer, som f.eks. ulike typer varmepumper. Når den gamle olje- eller vedovnen ikke lenger varmer opp skorsteinen, reduseres trekket i pipa, og dermed også ventilasjonen. Nye og tettere vinduer samt tilleggsisolering er også faktorer som påvirker den naturlige ventilasjonen og inneklimaet. Disse tiltakene er selvsagt bra, da de gir mer energieffektiv bolig, men ventilasjon bør sees over.

Tips!
Installer friskluftsventiler i hvert soverom og en til to stk. i stue eller oppholdsrom. I våtrom er det ofte nødvendig å forsterke den naturlige ventilasjonen med baderomsvifter. Velg en vifte med fuktstyring slik at du er sikker på at fuktigheten alltid ventileres ut.

Mekanisk avtrekksventilasjon

Mekanisk avtrekksventilasjon ble tatt i bruk i nye boliger i begynnelsen av 70-tallet. Sentralavtrekksanlegg ble vanlig i nye boliger på 70-tallet. En typisk installasjon er en avtrekksvifte på loftet eller i et skap over kjøkkenviften, med utblåsing av luften (avkast) via takhatt. Fra avtrekksviften går det kanaler til kjøkkenvifte og våtrom, og den fuktige, forurensede og brukte luften ventileres ut. Frisk luft dras inn gjennom friskluftventiler i vegg eller spalteventiler i vindu. Dette er et fungere ventilasjonssystem, men resulterer i energitap, ettersom det ikke har noen form av varmegjenvinning.

I eldre hus med mekanisk avtrekksventilasjon finnes det ikke friskluftventiler i soverom, stue eller oppholdsrom, eller at ventilene er stengt. Selv om den sentrale avtrekksviften ofte har tilstrekkelig kapasitet, vil huset fortsatt føles innestengt og det kan være fuktig lenge i baderommet etter en dusj. Det er derfor viktig at ventilene i disse rommene alltid er åpne eller at det installeres ventiler, dersom det mangler. 

Tips!
Installer friskluftventiler i soverom, stue og andre oppholdsrom, og pass på at luften i boligen sirkulerer fritt og får gjennomstrømning.
Det kan også være en god idé å foreta en funksjonskontroll av avtrekkssystemet. Kanalsystemet bør oversees hvert femte år og rengjøres ved behov.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er den vanligste formen for ventilasjon i alle nye boliger. Det sikrer et godt inneklima i alle rom og er energisparende.
I Norge er det et krav om balansert ventilasjon i alle nye boliger. Men det er også mange som oppgrader til balansert ventilasjon i eldre boliger for å sikre et godt inneklima og spare penger på oppvarming.

Hva gjør balansert ventilasjon?
For at ventilasjonen skal fungere i et hus, må luften kunne sirkulere selv om dørene er lukket. Luftstrømmen mellom alle rom i boligen kan sikres ved å ha for eksempel terskelfrie dører.Balansert ventilasjon har to hovedfunksjoner. Det trekker brukt og forurenset luft ut av boligen (avtrekk) og tilfører ren, filtrert og temperert luft inn i boligen (tilluft).

Dette gjøres via to separate kanalsystemer, et for å fjerne luft og et for å tilføre luft.
Avtrekkskanalene fjerner luft fra bad, kjøkken, toalett, vaskerom og andre våtrom. Tilluftskanalene tilfører ren og frisk luft til oppholdsrom som stue, soverom og kontor.
Ventilasjonen kan tilpasses etter behov ved å koble til ulike sensorer som for eksempel fukt-, bevegelse- og CO2-sensorer.

Varmegjenvinning
Varmen i luften som trekkes ut av boligen overføres, ved hjelp av en varmegjenvinner, til luften som filtreres og blåses inn i boligen.
Opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes og du sparer dermed penger på oppvarmingskostnader. 

Filter som sikrer ren luft
I alle Flexit ventilasjonsaggregat sitter det to filter. Et som filtrerer inneluften før den blåses inn i varmegjenvinneren og ut av boligen. Og et som filtrerer uteluften før den blåses inn i varmegjenvinneren og inn i boligen. Disse filtrene må byttes 1-2 ganger i året.

Tilluften i boligens ventilasjon bruker Flexit PM1-filter. Filter i PM1-klasse stopper over 50% av partikler og opptil 1 μm, det vil si små partikler som virus, nanopartikler og bilgasser. Dessuten stopper det større partikler som bakterier, sopp og pollen.

Fordeler med balansert ventilasjon
- Sikrer et godt inneklima i alle rom, hele året.
- Sparer energi og dermed penger ved å gjenvinne varmen fra inneluften til den nye luften som blåses inn i boligen.
- Gir deg kontroll på inneluften og luftmengden.
- Unngår fuktskader i boligen som mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som f.eks. kondens på vinduene.
- Slipper kald trekk i den kalde årstiden.
- Motvirker radon ved at radonkonsentrasjonen reduseres.

Hvordan gå frem for anskaffelse av balansert ventilasjon
Dersom du ønsker hjelp til vurdering om balansert ventilasjon er noe for deg, kan du kontakte en Flexit Partner. De kan hjelpe deg med mer informasjon, befaring, prosjektering, pristilbud og installasjon.
%encoded%U2FsdGVkX191vIAmPvVlAnrbkbk8bCrFKfZpuKP5okhgoUSbgSM2S9deBUzEhZOOnhyydttvCUikquS8qg9gJkdSnScAckKMDRdqaxPJ/pPemM8jEtR9XYBw5Pvwv8vAPMSyXKAKmuJsi5BQz01Do5XYb4ThYmwOEo0IdPp6BPIFMIRPlcRv3RvcDqLsAB1IVGan3sqImDdYYFGr04CiCcmWGruN4e/Io/19SlcdCaL9HsVg3biC+z5enfuNvDb24qSWtgN54maqJBHAKfppHlgvLexaKIvcrsU87tK4BVQ/P6kQ5WRNhTTQS256M1EK6JGeCPAN10RkBU8Db2XWBWn1fOczgvQDQbC1PCqz6kfUXvsEPxQKyPHOFgexiM485hc7R1l0GeFCgu4L/QBRVNURIYsCzjsuCKLJ5ZEWUYto3RnOLdAvZ/cBdzFp2+iYRinIgSmW1AIHU6kwJnlEULVAtbM3aY1wLQpS/q5ulClC4D1d5Ah+r/Cl8nrESVQVqtfiAPXgHJhMf3GWJEc4mHCT+9SD8yEHWwBIxnGVIe1sDHB7+q2Gy2XCIlt38B3XNsKaO06bVJr87XHFYs2SgFKmkHzWZ53P2FIOHV5rzKMUeWmi9Bm+UEkipYZo1gWUNgqqmmJaw/+1Zj3HDH2jELWJi0tR71acc07on8KF7BOh5YfP+uhCLvGMeRQGyJWfMw0KjAUbRqmEGoZtoHkxrCSDl29KQ30GWI5hvOQqN+jFuxpntOXgR9rIfikbaYOd5TAhFE9YMu/b3n++Fk18q17Yo3OGaQnieZKUbActi32Dqn0pVxE5pyKd5cpqEI2l3hz6s9tuPRHjSjMvjafCTPQNekK3sCX/P4Gz9PBHO1/Vx6MjN5Pr9qIgj09n/+PmMpp+CQcDqbWc3qK+AQqC/RmelCRU5Wx/H/GTaE5tGBcrO+iN032Wm+9S+Di7frTdIOcbo1GdwRF3pCDHuLy/Nb/cOZ7vpKVOlr2iyx4E1nWqgm/PLxD7s7+Fghux61hL+2J5jh7E4owTb5ksy9daM2lnUPrviWoXuzFaAtBvRvWNVpF4XXcnwo+zW9tQaOhrBFUVBKLXxO5gEDd2J/7R+CtYaC3URENBsa5kAA/LDNLCuOOnV8JULTB0ewNYeE0Rsd0zKcz8IxlWJip3xjbrHiSdvWAx2adDrkHZ6kyyLkMCMizocoq4VfiPgN8X0H7Bvz/kJ3Jg8gRV3wkNO4jphCJB47NIO/QNoFdAuFvdHg17TrOApGkbmVtzpmWYAnjJxjeHe8CEcaQ3CHFpsmtnH8NiYvjVFqSeYLvPfzGDFLmIsSkocMnrjSKsPcMi0iMiWlZtubrIbnFTMStixrCFr+1fhmjcmTa13wqh1QNPVaQmBYDPs0020Z6U5fS8gax7B96/4buO8SIrXj6FQUj79CBjwEmQGD32QaBsPnh/O0HmNam7WwXhsNATxdXHDyFEqhYchPUI8mPLRM9NOBoGMVok2GZumMfYuVbj0cdzZIV5LCvdBmUmSHRRxDEaAhwbodsbGoeu0QhU/mc5gM0UeKwrNtKJkSU5HOa79FAQa2h93ZYFKN1f4FafLuHP9OPB4lu1sZmxzOMf335mSiIPOp4J3hgTobwsx6TFtHgilN3tsY9TD8zFEcRt54FrX6zHTd/oVVBsk4wNishcXslJERXSdK9PjmWf4/l4auVelZHwFYhZqIqnn61jfXG7ggDEerg5UsA8Sud0Ldv3z+xj061ENjIuVj6QjquOqJYOtrIldY3Lc2HmV051KEuJGSKWpldL1KWihZ6iBNT51vkGnJofnAj2zbHjFkjpnr321oafJ9bnRH7kRyxSq+FXTNTyJZxi3X+sLkDuBXHk4Gnt3taOWhSaugj8PYOz8t5zkPuOwNQMiygxG8SF0gfedJWMBOFYYuHudBcpc6fk5GXhwdHkTriIW7CeNcE1UrWVLDxzBby3ZRPKR6SS7d52Pp726cOKR4z+krdK0GFiw2K/CJKb/g995YHIvqgXfbC5KNdXgH/Qate2gM7szmebIIA12Von1Aps6Iqikz1TXLBGuzvOKh4xEKk20YuFZRFxEWBIWmsLhuQM+ahlOPcgrXzwJCnYvihL9y2W7vqwIiAg+AxUBZmR4wDX90Po3ZXXInHtPAXrDMDx2u0WdX9Jn2gpvQxqVjvUm3wYEj5w9ZgSh/TiN5hbMCO2MFJApkxMGBwgPGI4e8fCeRr+cl9rXLHh74t3QaJMEPyah4UMgVytAlWEZSUID0btYYnrvKfWnRA=%encoded%

Her er fargekodene som beskriver luftens vei i ditt hus.
Fargekoder som beskriver luftens vei i et balansert ventilasjonssystem.

Foto: Illustrasjon av kanalnett. 

De gule avtrekkskanalene fjerner forurenset luft og de røde tilluftskanalene tilfører temperert, ren og frisk luft.
Frisk luft tilføres ventilasjonsaggregatet via blå kanal og luften som varmeveksleren har gjenvunnet varme fra tas fra ventilasjonsaggregatet og ut av boligen gjennom oransje kanal.

 
 

Meld inn retur & reklamasjon

Les mer her
https://www.bauhaus.no/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Bli med i BAUHAUS Premium

Kundeklubben som gir deg tilbud, service og inspirasjon

Avslutt
Legg til i favoritter

Legg til i favoritter

Ved å legge til produkter i favoritter, kan du enkelt få en oversikt over valgte produkter.

Logg inn eller Registrer