Akkurat nå! Fri frakt på bestillinger over 3 000 kr! Les vilkår her.
Skriv en anmeldelse
Still et spørsmål

LYS TREOLJE HERDINS 3L

kr 489,00

Forbedre beskyttelsen for treet

Lys Treolje består av lett milebrent tretjære, kaldpresset rå linolje og balsamisk terpentin. Brukes som et alt...

Se full produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Forbedre beskyttelsen for treet

Lys Treolje består av lett milebrent tretjære, kaldpresset rå linolje og balsamisk terpentin. Brukes som et alternativ til tradisjonelle treoljer da tjæreoljen gir en beskyttelse som varer lenger. Brukes på f.eks. tredekk, dører, fasader uthus, båter, etc. Tjæreoljen trenger dypt inn og bevarer treets naturlige fettinnhold og gir beskyttelse som varer i 2-3 år. Svært utsatte overflater kan trenge årlig behandling. Duften av tjære avtar med tiden.

Produktinformasjon
Milebrent tretjære, rå linolje og balsamisk terpentin
Trykkimpregnert eller ubehandlet tre utendørs. For eksempel tredekk, dører, fasader, uthus, båter, etc.
1 L holder til 6-8 m²
Tørketid, 1-3 dager avhengig av temperatur og luftfuktighet

Teknisk informasjon
Innhold: 3 L
Farge: Svak gulbrun kulær som ligner den såkalte Rosemary mahogni for farge og effekt.
Emballasje: Metallbøtte

Tenk på
Fare for selvantennelse, bruk brukte filler i vann eller brenn dem.

Faresetning
H226 Brannfarlig væske og damp
H315 Irriterer huden
H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H412 Skadelig for vannlevende organismer med langtidseffekter
P101 Ha pakken eller etiketten for hånden hvis du trenger å oppsøke lege
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, flammer eller andre antennelseskilder. Røyking forbudt
P280 Bruk vernehansker og vernebriller
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig
P501 Innholdet/beholderen må returneres til kommunens innsamlingssted for farlig avfall
Supplerende fareinformasjon
Inneholder: TERPENTIN

Artikkeldata

Produktnavn LYS TREOLJE HERDINS 3L
Artikelnummer 1290939
Vekt 1.600000
EAN-nr 7311771043268
Nettovekt 1.600
Produkttype Treolje

Lignende produkter

Kundeanmeldelser

 
 

Meld inn retur & reklamasjon

Les mer her

Bli med i BAUHAUS Premium

Kundeklubben som gir deg tilbud, service og inspirasjon

Avslutt
Legg til i favoritter

Legg til i favoritter

Ved å legge til produkter i favoritter, kan du enkelt få en oversikt over valgte produkter.

Logg inn eller Registrer