PrivatBedrift
Varemerker
PrivatBedrift
Favoritter
1 Vurdering
Still et spørsmal

LYS TREOLJE HERDINS 3L

kr 449,00
5 1
LYS TREOLJE HERDINS 3L
5 ljus tjärolja från Herdins Fantastisk produkt, hållbart, rent, snyggt, träet behåller sin ljusa färg.

Forbedre beskyttelsen for treet

Lys Treolje består av lett milebrent tretjære, kaldpresset rå linolje og balsamisk terpentin. Brukes som et a...

Se full produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Forbedre beskyttelsen for treet

Lys Treolje består av lett milebrent tretjære, kaldpresset rå linolje og balsamisk terpentin. Brukes som et alternativ til tradisjonelle treoljer da tjæreoljen gir en beskyttelse som varer lenger. Brukes på f.eks. tredekk, dører, fasader uthus, båter, etc. Tjæreoljen trenger dypt inn og bevarer treets naturlige fettinnhold og gir beskyttelse som varer i 2-3 år. Svært utsatte overflater kan trenge årlig behandling. Duften av tjære avtar med tiden.

Produktinformasjon
Milebrent tretjære, rå linolje og balsamisk terpentin
Trykkimpregnert eller ubehandlet tre utendørs. For eksempel tredekk, dører, fasader, uthus, båter, etc.
1 L holder til 6-8 m²
Tørketid, 1-3 dager avhengig av temperatur og luftfuktighet

Teknisk informasjon
Innhold: 3 L
Farge: Svak gulbrun kulær som ligner den såkalte Rosemary mahogni for farge og effekt.
Emballasje: Metallbøtte

Tenk på
Fare for selvantennelse, bruk brukte filler i vann eller brenn dem.

Faresetning
H226 Brannfarlig væske og damp
H315 Irriterer huden
H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H412 Skadelig for vannlevende organismer med langtidseffekter
P101 Ha pakken eller etiketten for hånden hvis du trenger å oppsøke lege
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, flammer eller andre antennelseskilder. Røyking forbudt
P280 Bruk vernehansker og vernebriller
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig
P501 Innholdet/beholderen må returneres til kommunens innsamlingssted for farlig avfall
Supplerende fareinformasjon
Inneholder: TERPENTIN

Artikkeldata

Mer informasjon
Produktnavn LYS TREOLJE HERDINS 3L
Artikelnummer 5005000A
Vikt 1.600000
EAN-nr 7311771043268
Netto vikt 1.60

Lignende produkter

Kundeanmeldelser

 

Kveldsåpen kundeservice

Åpen til 21:00 på hverdager
 

Meld inn retur & reklamasjon

Les mer her
https://www.bauhaus.no/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Bli med i BAUHAUS Premium

Kundeklubben som gir deg tilbud, service och inspirasjon

Loading…