Laster inn

Montering av varmepumper

Montering av varmepumper

Info om montering av varmepumper

BAUHAUS tilbyr nå installering av varmepumper ved at vi har engasjert Norsk Rørservice, org nr 895514152, til denne jobben.


Standardmonteringen vil foregå i en omkrets av 50 km gitt av Gulesider sine kart tjenester, fra begge varehus. En standard montering inkl. nødvendige deler vil bli utført til en fast pris pålydende kr 5645,- inkl. mva. El punkt med jording må være tilrettelagt av kunde. Montør stiller ved standard montering med nødvendig verktøy, koblinger og rørdeler på inntil 4 løpemeter (2x2 meter) i rett dimensjon.


Eventuelle tillegg i kjøreavstand, materialer og andre kostnader avtales før oppstart og belastes kunden direkte. Tilleggsarbeider belastes med 762,50 inkl. mva. pr time.


Kunden kjøper varmepumpepakken på varehuset, betaler for pumpen og eventuelt standard montering. Kunden tar med seg varmepumpen til monteringsstedet. BAUHAUS fyller ut et bestillingsskjema for montering, og sender dette til montøren. Kunden blir kontaktet av montør innen 3 virkedager for avtale om tid for monteringen. Installering av varmepumpen vil senest skje innen 6 uker.


Monteringen skjer etter gjeldende standarder og krav. Montøren innehar gyldig sertifisering for montering av varmepumper. Montøren gir 5 års garanti på utført monteringsjobb.

 

Vennligst tast inn ditt postnummer for å beregne frakt

Avbryt