Laster inn

Dusør

 

Vi gir 500 000 NOK i dusør...

Vi gir 500 000 NOK i dusør til den som finner en tomt eller bygning hvor vår neste BAUHAUS varehus kan stå!

Vi leter etter følgende:

  • Tomt/eiendom/bygning nær hovedferdselsåre og/eller storby/befolket område
  • Tomten må minimum være minimum 20.000 m2. En eksisterende bygning må være mellom 12.000 og 25.000 m2 med frihøyde under tak på minimum 7 meter inkl. installasjoner
  • Kjøp av selskap med tilhørende eiendom kan være aktuelt

Utbetaling av dusør forutsetter:

  • Prospektet kan ikke være kjent for oss fra tidligere
  • Det inngås en kontrakt om leie eller kjøp mellom BAUHAUS og eier
  • Alle nødvendige godkjenninger for drift foreligger
  • Ved flere tips om samme eiendom vil dato og klokkeslett være avgjørende for hvem dusøren utbetales til
  • Prosjektet må være godkjent og påbegynt innen 5 år etter annonsedato

Har du tips eller spørsmål, kontakt Mads Jørgensen på mjo@bauhaus.dk

Vennligst tast inn ditt postnummer for å beregne frakt

Avbryt