Laster inn

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

 1.      Generelt

Følgende handels- og leveringsbetingelser gjelder for alle kjøp foretatt på www.bauhaus.no. Alle kan som utgangspunkt handle på www.bauhaus.no, men nettbutikken er basert på salg til privatpersoner og er derfor utelukkende omfattet av regler og betingelser gjeldende herfor.

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av BAUHAUS. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra BAUHAUS i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den andre part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen bør kjøperen ta kontakt med BAUHAUS så snart som mulig. 

Partene

Selger

Firmanavn: BAUHAUS Norge KS

Kontaktadresse: Postboks 65, 8381 Tilst, Danmark

E-post: webshop.kundeservice@bauhaus.no

Telefonnummer:  64 00 10 80

Telefaksnummer: Faks: 66 84 02 90

Organisasjonsnummer: 889 800 542

 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

2. Priser

Prisene på www.bauhaus.no er dagspriser angitt i norske kroner og inklusive 25% moms, med mindre annet er angitt. De angitte prisene gjelder kun for ordre til levering i Norge og det gjøres oppmerksom på at det ikke leveres til Svalbard, Jan Mayen eller andre øyer som ikke er brofaste. Det tas forbehold for ev. avgiftsendringer, pris- og korrekturfeil.

3. Betaling

De mulige betalingsformene på www.bauhaus.no er:

  • VISA
  • MasterCard

Det tas ikke gebyr ved betaling på www.bauhaus.no og beløpet heves først på ditt kort når varene sendes. Det skal bemerkes at det aldri kan trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet. Kundeklubbrabatter kan ikke kombineres med andre rabattyper.

Det er ikke mulighet for forhåndsbetaling, da kundens rettsstilling her er vesentlig dårligere enn ved andre former for betaling.

Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Sikker og pålitelig

BAUHAUS benytter seg av betalingsløsningen DIBS. DIBS er en sikker og pålitelig betalingsløsning som gjør det trygt å handle på nettet.
DIBS imøtekommer alle bransjens sikkerhetskrav og disse blir årlig vurdert av VISA/MasterCard.

Har du ytterligere spørsmål omkring betalingsløsningen, så kontakt vennligst vår kundeservice på tlf. 64 00 10 80.

4. Frakt og levering

Levering av varen fra BAUHAUS til kjøperen skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen på www.bauhaus.no

Ved mindre varer med vekt opptil ca. 20 kg vil pakkedistributør som utgangspunkt benyttes, eventuelt større varer som for eksempel paller leveres med speditør. www.bauhaus.no avgjør alene hvilken fraktmetode som skal benyttes til den gjeldende forsendelse. Det gjøres oppmerksom på at det ikke leveres til Svalbard og Jan Mayen.

Fraktomkostningene fremkommer i handlekurven når du har tastet inn postnummeret ditt. Pakker leveres som utgangspunkt til det ønskede utleveringssted og paller leveres til fortauskant. BAUHAUS kundeservice kontaktes for alternative leveringsformer. Varene leveres på hverdager mellom kl. 08 – 16 avhengig av kjøreruter. Såfremt du som kunde har akseptert flex-levering vil pallen ble stilt på det angitte sted uten kvittering, hvoretter ansvaret overgår til mottaker.

5. Transportskader
Vi ber deg omgående etter mottakelse om å undersøke varene dine. Dersom det synlige skader på forsendelsen, noterer det dette i fraktbrevet samtidig som du signerer for mottakelse. Dersom du konkluderer med at varen er skadet, må du omgående gi oss beskjed om dette. Se forøvrig pkt. 7 i salgsbetingelsene.
For avtale- og prosjekt kunder gjelder særlige avtalte salgs- og leveringsbetingelser.

6. Angre- og returrett

I forbrukerkjøp hvor bestillingen av varer foretas via Internett har forbrukeren 14 dagers angrerett. Betingelsen for bruk av angreretten er at du senest 14 dager etter mottak av varen gir BAUHAUS A/S beskjed om at du ønsker å angre på kjøpet. Meldingen skal gis pr. mail via medsendte angrerettskjema, telefon eller liknende og her skal du gjøre oppmerksom på at du ønsker å bruke angreretten.

Klikk her for å gå til standard-angrerettsskjema 

For å motta det fulle beløp retur skal varen tilbakeleveres i samme stand og mengde som da den ble mottatt. Varen kan avprøves på samme måte som den ville kunne i en fysisk butikk med henblikk på å fastslå varens art, egenskaper og den måten den fungerer på. Såfremt varen prøves/brukes utover det ovenstående beskrevne, betraktes varen som bruk og retten til å motta det fulle beløpet bortfaller.

Ved kjøp av varer på www.bauhaus.no kan den originale emballasjen utgjøre en vesentlig del av varens verdi. Send derfor alltid emballasjen med i retur for å sikre varens fulle verdi.

I tilfeller av verdiforringelse fratrekkes dette fra kjøpsbeløpet.

 

Bruk av angre- og returrett

Før returnering og senest 14 dager etter at du har mottatt varen bes du kontakte BAUHAUS webshops kundeservice:

Tlf: 64 00 10 80

Mail: webshop.kundeservice@bauhaus.no

som vil opplyse om en returadresse.

Ordren skal sendes retur senest 14 dager etter du har meddelt oss at du ønsker å angre på kjøpet. Husk alltid å vedlegge kopi av kjøpsfakturaen.

Risikoen og omkostningene i forbindelse med tilbakelevering av ordren påhviler forbrukeren.

Hvis du velger å bruke angreretten refunderer BAUHAUS A/S alle betalinger (ikke ekstra omkostninger som følge av ditt eget valg av annen leveringsform enn standardleveringen fra www.bauhaus.no) uten unødig forsinkelse, og senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt meldingen om din beslutning om å bruke angreretten. BAUHAUS A/S forbeholder seg retten til å tilbakeholde tilbakebetalingen inntil varen er mottatt retur, med mindre det kan fremlegges dokumentasjon for at varen er returnert.

BAUHAUS A/S gjennomfører tilbakebetalingen mot samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet med mindre annet er avtalt.

Merk at varer som sendes retur uten porto pr. etterkrav eller uten omdeling nektes mottatt av BAUHAUS A/S.

Alternativt til ovenstående kan varen også tilbakeleveres i nærmeste norske BAUHAUS-vare hus (for liste over varehus, klikk her). Ved henvendelse til et norsk BAUHAUS-varehus, husk alltid å medbringe kopi av kjøpsfakturaen.

7. Reklamasjonsrett

BAUHAUS A/S oppfordrer til at det foretas kontroll av de leverte varene umiddelbart etter mottakelse. Skulle det konstateres feil eller mangler, bes du straks gjøre oss oppmerksom på dette.

I overensstemmelse med forbrukerkjøpslovens regler ytes du som forbruker 24 måneders reklamasjonsrett på alle varer (for varer med begrenset levetid er reklamasjonsretten din begrenset til den holdbarhetsdato som er normal for den pågjeldende vare). Skulle varen mot forventning gå i stykker under reklamasjonsperioden betyr reklamasjonsretten at du enten kan få varen reparert, ombyttet, pengene tilbake eller avslag på prisen, avhengig av den konkrete situasjon er dette naturligvis betinget av at reklamasjonen er berettiget. I tilfeller av en berettiget reklamasjon henvises det til forbrukerkjøpsloven §27.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Herunder hører også endring av tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Bruk av reklamasjonsrett

Reklamasjon angående feil og mangler skal meddeles BAUHAUS A/S innen rimelig tid etter varens mottakelse.

Kunden oppfordres på det sterkeste til å legge ved en utdypende forklaring vedrørende produktets feil eller mangler i forbindelse reklamasjonen, da unnlatelse av dette kan bety en forlengelse av behandlingstiden.

Det reklameres ved å kontakte BAUHAUS kundeservice:

Tlf: 64 00 10 80
Mail: webshop.kundeservice@bauhaus.no


som vil sende deg frankert og adressert returetikett slik at BAUHAUS A/S betaler fraktomkostningene.

Merk at varer som sendes retur uten porto, pr. etterkrav eller uten omdeling nektes mottatt av BAUHAUS A/S.

Alternativt til ovenstående kan et BAUHAUS-varehus i Norge kontaktes (for liste over varehus, klikk her) – ved henvendelse til et varehus, HUSK alltid å medringe kopi av kjøpsfakturaen.

8. Personopplysninger

Den dataansvarlige for www.bauhaus.no er BAUHAUS A/S, Anelystparken 16, 8381 Tilst, Danmark.

For å kunne gjennomføre et kjøp på www.bauhaus.no skal du som minimum opplyse om følgende: navn, adresse, postnummer, poststed, telefonnummer og e-postadresse. Disse overføres og lagres elektronisk i ukryptert form og lagres i minimum 5 år.

Opplysninger avgitt til www.bauhaus.no er tilgjengelig for direktøren og ansatte i BAUHAUS A/S, men videregis eller selges ikke på noen måte til tredjepart.

Som registrert hos www.bauhaus.no har du rett til å gjøre innsigelse mot registreringen, og rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene er du sikret gjennom personopplysningsloven og henvendelse i forbindelse med dette, bes rettes til BAUHAUS webshops kundeservice via e-post: webshop.kundeservice@bauhaus.no.

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookes er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden så vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker for eksempel hva du har lagt i handlekurven, om du tidligere har besøkt siden og om du er logget inn. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her.

Hvis du har spørsmål angående dine cookies, kan du henvende deg til:

BAUHAUS webshop kundeservice

            Tlf.:                    Tlf. 64 00 10 80

            Mail:                  webshop.kundeservice@bauhaus.no

9. Ansvar

www.bauhaus.no tar forbehold for eventuelle feil i tekst og priser, feil i illustrasjoner/fotografier, systemfeil, utsolgte varer, restordre, forsinkelser, endringer i valutakurser, kunders feilbestillinger og uforutsette hendelser.

10. Opplysning om klagemuligheter
Dersom du ønsker å klage på en vare eller tjenesteytelse kjøpt hos oss, ønsker vi selvfølgelig at du tar kontakt med oss slik at vi sammen kan løse problemet. Klagen kan sendes til denne e-post adressen: webshop.kundeservice@bauhaus.no.

Hvis du som forbruker ikke når frem med denne klagen kan du henvende deg til Forbrukerrådet

Vennligst tast inn ditt postnummer for å beregne frakt

Avbryt