Laster inn

Personvernerklæring

Dine personopplysninger er viktig for oss. Du skal føle deg sikker på dette når du handler oss. Derfor sørger vi og våre veiledere innen databeskyttelse for at vi overholder forskriftene om databeskyttelse. Spesielt gjelder dette EUs generelle reguleringer rundt databeskyttelse (GDPR), gjeldende fra 25. mai 2018, samt gjeldende Norsk lovgivning. Nedenfor vil vi gjerne informere deg om hvordan vi behandler og bruker dine innsamlede data, og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. Du kan til en hver tid hente og skrive ut databeskyttelseserklæringen av 25 mai 2018 nederst på alle våre nettsider via fanen ”Databeskyttelse”.

Ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak er vårt IT-system sikret mot uvedkommendes mulighet for å endre eller distribuere dine data, samt mot tap og ødeleggelse.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

Ansvarlig for administrasjon av BAUHAUS kundedata er Kim Gravesen

BAUHAUS Danmark A/S, Anelystparken 16, 8381 Tilst, telefon: +45 87420500, e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

Kontaktoplysninger på den som veileder om databeskyttelse

Dersom du som kunde eller medarbeider har spørsmål rundt håndtering av dine data i forbindelse med databeskyttelse, eller behov for å få avklart spørsmål, kan du henvende deg til Kim Gravesen (se over).

 • Ved en generell forespørsel om databeskyttelse og forespørsel om opplysninger, bes du om å ta kontakt med BAUHAUS databeskyttelsesteam med eksakt beskrivelse av saken og dine kontaktopplysninger på:databeskyttelse@bauhaus.dk

Formål og rettsgrunnlag for databehandling

Du kan være sikker: Vi lagrer dine data kun i den sentrale administrasjonen for kundedata i våre BAUHAUS-selskaper med henblikk på håndtering av dine forespørsler ved inngåelse og avvikling av avtaler (inkl. betalingsoppgjør og evnt. kredittvurdering), samt egne reklameformål. Behandlingen foregår på basis av EU’s generelle retningslinjer om databeskyttelse.

Dersom du har en forespørsel hvor du ønsker at vi skal utarbeide et tilbud eller inngå en avtale med oss (kjøpsavtale, leie, enterprise- og byggkontrakter, herunder montasjeservice og avtale om baderom, Prosjektkunde-avtale, nettbutikk bestillinger), så behandler vi dine persondata uavhengig om det er i BAUHAUS nettbutikk eller i et BAUHAUS varehus. Avhengig av type avtale, gjelder det følgende data:

 • Etternavn, fornavn
 • Adresse
 • E-post (se nedenforstående om track and trace)
 • Fødselsdato/-sted
 • Telefonnummer/fax
 • Vare/tjenesteytelse
 • Evnt. personalkortdata
 • IP-adresse
 • Bankopplysninger på Prosjektkunde

Gjeldende data lagrer og behandler vi i BAUHAUS sentral administrasjon av kundedata hos BAUHAUS selskaper som et ledd i utarbeidelse av tilbud og inngåelse og avvikling av kontrakter/avtaler jfr. Databeskyttelseslovens artikkel 6, 1 avsnitt, punkt b, samt egne reklameformål forutsatt at du har gitt samtykke til dette jfr. Markedsføringslovens §10, 1 avsnitt og markedsføringslovens §10, 2 avsnitt. For å utarbeide tilbud og inngå avtaler, kreves det som et minimum, ditt fornavn, etternavn og adresse for å identifisere deg. Ved kjøp i nettbutikken kreves også din e-post adresse til ordrebekreftelse og din leveringsadresse for levering. Ved fremvisning av personalkort, registreres også ditt personalnummer og navnet som er oppgitt på personalkortet. Disse opplysningene er avgjørende for å utarbeide tilbud og inngåelse av overnevnte avtaler/kontrakter.

IP-adressen brukes utelukkende dersom det skulle være nødvendig for å ivareta den dataansvarliges eller en tredjeparts lovmessige rett i henhold til databeskyttelsesloven artikkel 6, 1 ledd, punkt f. Unntaket er dersom gjeldende persons interesser eller grunnleggende rettigheter og frihet som krever beskyttelse av persondata, veier tyngre (f.eks. ved strafferettslig forfølgelse og oppklaring av straffbare forhold).

Medarbeidere i alle BAUHAUS varehus, BAUHAUS nettbutikk og BAUHAUS kundeservice kan få adgang til dataene i BAUHAUS sentral administrasjon av kundedata i de norske BAUHAUS selskapene. BAUHAUS administrasjon av kundedata, er basert på å ivareta BAUHAUS selskapenes grunnleggende interesser og forenkler overholdelse av reglene om databeskyttelse med hensyn til korrekt data og samsvar mellom de registrerte rettighetene. I denne forbindelsen ivaretar vi dine interesser og grunnleggende valgfrihet i et større omfang ved å gjøre følgende servicetjenester tilgjengelig i hele Norge:

 • Reklamasjoner i alle BAUHAUS varehus
 • Bytte av produkter i alle BAUHAUS varehus innenfor eksisterende regler for bytterett
 • Kontant betaling av fakturaer i alle BAUHAUS varehus
 • Reserver og hent (C&C) av produkter i BAUHAUS nettbutikk i alle BAUHAUS varehus
 • Innløsning av gavekort i alle BAUHAUS varehus
 • Innløsning av tilgodelapp i alle BAUHAUS varehus
 • Kundeservice står til disposisjon ved alle reklamasjon-  og servicehenvendelser, og som kontaktperson ved behov for informasjon og rådgivning.

Betaling i BAUHAUS nettbutikk

Dine bank- og betalingsopplysninger (kreditkortopplysninger) blir ikke i samlet, behandlet eller lagret i BAUHAUS selskapenes IT-systemer. Gjennomføring av betalinger foregår utelukkende i systemet til vår samarbeidspartners gjeldende IT-systemer og er under deres tekniske og juridiske ansvar.

På nåværende tidspunkt benytter vi nedenfornevnte betalingstjeneste til gjennomføring av kreditkortbetalinger:

DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S

For betalinger via ”LinkPay” benytter vi følgende tjenestleverandør:

Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige

Vi benytter kun tilbydere av betalingstjenester som er certifisert i henhold til PCI DSS*, og som overholder de strengeste krav til sikker håndtering og lagring av kreditkortopplysninger

*[PCI DSS er en forkortelse for ”Payment Card Industry Data Security Standard” og er baseret på sikkerhedsprogrammerne Visa AIS (Account Information Security) og MasterCard SDP (Site Data Protection).]

Track & trace-samtykke for å videresende e-postadressen til tilbyder av postpakketjenesten med tanke på track and trace.

Når du bekrefter databeskyttelseserklæringen i nettbutikken gir du ditt samtykke til å overføre din e-post adresse til tilbyder av postpakketjenesten, med tanke på track and trace. Disse tjenesteleverandørene bruker dataen for å kunne tilby deg track and trace i forbindelse med din ordre. Da får du løpende informasjon om hvor din bestilte vare til en hver tid befinner og nøyaktig leveringstidspunkt.

Cookies

For å forenkle bruken av våre nettsider, bruker vi ”cookies” jfr. cookie offentliggjørelse § 3. Cookies er små tekstfiler som browseren din kan lagre på PCs harddisk og som er nyttig i bruken av våre nettsider. Vi bruker cookies for bedre å kunne forstå hvordan våre nettsider blir brukt og derigjennom forbedre navigasjonen. Cookiene gir oss også mulighet til å registrere om du har besøkt våre hjemmesider tidligere, eller om du er der for første gang. De cookiene vi bruker, lagrer ikke dine persondata. Dersom du ikke ønsker å motta cookies, ber vi deg om å stille inn internettbrowseren på det.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker vi Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google Analytics såkalte ”cookies”, tekstfiler som lagres på din PC og som gjør det mulig å analysere din bruk av ulike nettsider. Dersom de opplysningene som genereres ved hjelp av cookies rundt bruk av nettsider, videresendes til server hos Google, er dette sikret via innstillingene. På denne måteen anonymiseres IP-adressen før geolokaliseringen, og erstattes med en dynamisk IP-adresse før lagring. På vegne av operatøren for denne nettsiden bruker Google disse opplysningene til å analysere hvordan brukerne navigerer seg på nettsiden, for så å sette sammen rapporter om aktiviteter på nettsiden. Dette gir operatøren av nettsiden muligheten til å tilby flere tjenester som forbundet med bruken av nettsiden og av internettet. Den IP-adressen som gis videre av din browser i forbindelse med Google Analytics, lagres ikke sammen med andre data fra Google. Du kan sperre lagring av cookies ved å endre innstillingene i din browsersoftware. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall ikke kan benytte alle funksjoner i fullt omfang på gjeldende nettside. Du kan i tillegg sperre for at dataene til Google, som er generert av cookies og som gjelder din bruk av nettsider (inkl. din IP-adresse), registreres og behandles av Google ved å downloade og installere en browser-plugin. Dette er tilgjengelig i den browseren som du bruker.

Google remarketing

Vi benytter remarketing-teknologi fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Med denne teknologien vises reklamen om igjen på Google Partner-nettverkssider, til de brukerne som allerede har besøkt våre nettsider og onlinetjenester og som har vist interesse for tilbudet. Reklamen vises ved å bruke cookies. Dette er små tekstfiler som lagres på brukerens PC. Ved hjelp av tekstfilene kan brukerens adferd på en nettside analyseres og senere brukes til målrettet produktanbefalinger og interessebasert reklame.

Dersom du ikke ønsker å motta interessebasert reklame, kan du via Google å deaktivere bruken av cookies som brukes til dette formålet. Gå inn på nettsiden https://www.google.de/settings/ads/onweb.

BAUHAUS bruker cookies i overensstemmelse med sluttbrukerens samtykke i henhold til cookiebekjendtgjørelsens § 3.

Facebook markedsføring og vurdering av nettsider

Vi videreformidler krypterte e-postadresser og opplysninger rundt dine kjøp til Facebook. På denne måten kan Facebook på vegne av BAUHAUS bruke opplysningene til målrettet reklame av våre produkter m.m. Vi bruker også kundedata til å vurdere våre hjemmesider, bl.a. Trustpilot. Det kan derfor hende at du mottar en henvendelse fra oss hvor vi ber om din vurdering i forbindelse med et kjøp. Disse forespørslene fortas i den hensikt å målrette vår markedsføring og yte best mulig service, jfr. databeskyttelsesbestemmelsen artikkel 6, 1 ledd, punkt f.

Kreditvurdering for aktivering av kjøp på faktura for PLUS CARD-kunder

For å aktivere faktura kjøp funksjonen (levering før betaling) for BAUHAUS konto til bedrifter eller Prosjektkunder, gjør vi en kreditvurdering. Vi oppgir ditt navn, din adresse og fødselsdato til bedrifter nevnt nedfor (kreditopplysningsbyrå). Der får vi relevante opplysninger rundt kreditvurderingen og om din betalingshistorikk samt andre opplysninger for å kunne vurdere risikoen rundt manglende betaling på basis av matematisk-statistiske metoder. Dette gjøres ved bruk av adressedata (scoring) samt data til verifisering av din adresse (kontroll av mulighet for levering) 

Bisnode Norge AS, Langkaia 1, 0115 Oslo

Kreditvurderingen og tilknyttede behandlinger av personopplysninger er nødvendig for å kunne inngå en avtale med BAUHAUS om levering før betaling, jf. Databeskyttelsesbestemmelsenes artikkel 6, 1 ledd, punkt b.

Resultatet av den automatiserte kreditvurdering kan medføre at kjøp på kredit ikke kan innfris. Kreditvurderingen er avgjørende for å sende/hente varer fra nettbutikk eller et BAUHAUS byggevarehus før kjøpsprisen er mottatt.

Bankopplysninger på  PLUS CARD-kunder

PLUS CARD-kunders bankopplysninger behandles med henblikk på avvregning av BAUHAUS kontokunde.

Reklame/nyhetsbrev

Databehandling til reklameformål        

Vi bruker kun dine data til egne reklameformål.

Vi vil gjerne informere deg om nye produkter, våre servicetjenester og interessante arrangementer. Derfor bruker vi din kjøpsinformasjon samt dine data til å anbefale bestemte produkter, servicetjenester eller arrangementer, som vi mener du kan ha interesse av. Analyse av kjøpshistorikk og utsendelse av reklame vedrørende tilsvarende produkter og servicetjenester pr. post, e-post eller SMS til eksisterende kunder skjer kun for produkter og servicetjenester fra BAUHAUS-selskaper. Dette gjøres i henhold til reglene i markedsføringsloven § 10, 1 ledd.

Aksept

Når du gir ditt samtykke gir du tillatelse til at 1) BAUHAUS Norge KS å sende deg 1-3 ukentlige nyhetsbrev fra BAUHAUS Norge KS via e-post. Frekvensen kan i spesielle kampanjeperioder overstige 1-3 ukentlige mail. Nyhetsbrevene inneholder de siste tilbudene, nyheter samt informasjon om aktuelle kampanjer innen BAUHAUS’ samlede produktsortiment til verksted, hus og hage.

Du gir også samtykke til 2) å motta servicemeldinger fra BAUHAUS Norge KS, som for eksempel påminnelse om at du har forlatt handlekurven din, e-post som inneholder produkter du har vist interesse for innenfor BAUHAUS totale produktsortiment, til verksted, bolig og hage m.m.

Personlige opplysninger
Du kan lese mer om hvordan BAUHAUS Norge KS behandler dine persondata i vår databeskyttelseserklæring, som også beskriver markedsføringsmålene.

Avmelding
Du kan til en hver tid enkelt melde deg av nyhetsbrev og/eller servicemeldinger via avmeldingslinken i bunnen av hver e-post. Opplever du problemer med avmeldingen kan du kontakte BAUHAUS Norge KS via e-post (kundesupport@bauhaus.no) eller via telefon: 64 00 10 80

Merk: Du finner ytterligere opplysninger om dine rettigheter under overskriften ”Rettigheter for den det gjelder”

Mottager av persondata

Dine persondata offentliggjøres innenfor lovens rammer og følgende bedrifter i EU:

 • Andre BAUHAUS konsern selskaper
 • Tilbydere av post- og transporttjenester, speditører, tilbydere av fjernlagring av dokumenter og datamedier
 • Tilbydere av IT-tjenester i forbindelse med vedlikehold og softwareoppdatering
 • Tilbydere av kreditvurdering, inkasso og dialogmarkedsføring
 • Google Inc. (www.google.dk/settings/ads/onweb)
 • Bisnode Norge AS, Langkaia 1, 0115 Oslo
 • DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark
 • Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige
 • eMail Platform, Nørregade 12a, 6600 Vejen, Danmark
 • Clerk.io, Kigkurren 9, 2. sal, 2300 København, Danmark
 • Facebook, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irland
 • Leadfamly ApS, Voldbjergvej 22, 8240 Risskov

Datalagringsperiode

Datalagringsperiode

Vi lagrer dine data så ende det nødvendig for med hensyn til formålet:

 • Tilbudsdata: 1 år (tilbakemelding fra kunde)
 • Leiekontrakter: 10 måneder (kontroll av erstatningskrav)
 • Kjøpsavtaler: 5 år (foreldelsesfrist for mangler)
 • Enterprise- og byggekontrakter, reparasjonsordre: 5 år (foreldelsesfrist for mangler)
 • Egne reklameformål: (inntil kunden trekker sitt samtykke tilbake eller ber fraber seg reklame for tilsvarende produkt eller servicetjenester)
 • Prosjektkunde avtale: 5 år (foreldelsesfrist for mangler)
 • Nett butikk bestillinger: 5 år (foreldelsesfrist for mangler)

Dersom det eksisterer en skattemessig oppbevaringsfrist (dokumentasjonsdata) for bestemte data, som er under behandling for å avvikle en kjøpsavtale, er lagringsperioden 5 år. I denne perioden er behandlingen av data begrenset. Oppbevaringsplikten begynner ved utangen av kalenderåret som tilbudet er gitt, eller avtalen er oppfylt.

Den gjeldenes rettigheter

Dine rettigheter som mottaker sikres fullt ut av BAUHAUS selskapene.

Innsigelse mot reklame:

Du kan foreta innsigelse mot at dine data blir brukt til reklameformål. Ønsker du det, kan nedenforstående kontaktopplysinger brukes.

Tilbaketrekking av samtykke:

Du kan når som helst tilbaketrekke ditt samtykke til å behandle dine persondata med virkning i fremover. Vær dog oppmerksom på at det ved et nytt kjøp vil være nødvendig å opplyse om dine persondata på nytt. Dette gjelder også dersom du innsigelser mot fortsatt bruk av dine kundekonto opplysninger i BAUHAUS nett butikk.

Innsigelsesrett

Du har til enhver tid, uten årsak, rett til å gjøre innsigelser mot en behandling av dine personopplysninger som skjer i henhold til databeskyttelsesbestemmelsene artikkel 6, 1 ledd, punkt f (legitim interesse). Dersom du gjør innsigelse, behandler vi ikke lengre dine persondata med mindre vi kan dokumentere avgjørende, beskyttelsesverdige årsaker til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet. Eller at behandlingen brukes til å gjøre rettslige krav gjeldende for å utføre de eller forsvare de. Dette gjelder også for en profilering som er basert på disse bestemmelsene.

Ytterligere rettigheter

Hva angår dine lagrede persondata, har du ovenfor den dataansvarlige rett til følgende:

 • Informasjon (Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine peronsopplysninger)
 • Innsikt (Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger)
 • Rettelser (Du har krav på å få rettet uriktige opplysninger om deg)
 • Sletting (I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før det tidspunktet for våre alminnelige og generelle slettinger skjer)
 • Begrensing av behandling (Du har i noen tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset)
 • Innsigelser mot behandlingen (Du har i noen tilfeller rett til å gjøre innsigelser mot våre eller lovlige behandlinger av dine personopplysninger)
 • Data portabilitet (Du har i noen tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen, uten noen form for hinder)
 • Klagemulighet til Datatilsynet (Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er utilfreds med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på https://www.datatilsynet.no)

Kontakt: Hvordan kan jeg utøve min overnevnte rett?

For å ivareta dine rettigheter kan du kontakte den ansvarlige for databeskyttelse (se over) på e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk.

Vi behandler din forespørsel omgående og vederlagsfritt, i henhold til de lovmessige bestemmelser og informerer deg om hvilke tiltak vi har truffet.

Oppdatering og endring

Databeskyttelseserklæringen skal fra tid til annen tilpasses de faktiske forhold og juridiske stilling. Kontroller alltid databeskyttelseserklæringen før du benytter deg av våre tilbud slik at du er ajour med mulige endringer eller oppdateringer.

Version: 1.6
Status pr.: 13.06.2019

Databeskyttelseserklæring (PDF)

Vennligst tast inn ditt postnummer for å beregne frakt

Avbryt